مرجع بریده کتاب فارسی

دوباره فکر کن / آدام گرانت – بریده ۱۷

فروتی توأم با اعتماد به نفس نه تنها ذهنمان را به سمت بازنگری می گشاید بلکه کیفیت تجدید نظرهایمان را هم افزایش می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.