مرجع بریده کتاب فارسی

دوباره فکر کن / آدام گرانت – بریده ۱۶

تکبر ترکیبی از جهالت و ثبات رأی است . در حالی که فروتنی همچون یک فیلتر نفوذ ناپذیر است و با جذب تجربیات زندگی ، آن‌ها را مبدل به دانش و خرد می کند. تکبر مثل یک سپر لاستیکی است که تجربیات را دفع خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.