مرجع بریده کتاب فارسی

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب / اشتفان تسوایگ – بریده ۳۳

آدمی، حتی آنگاه که خطا می‌کند و خطا را حقیقت می پندارد و بر زبان روایت می‌کند، حقیقت را می‌گوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.