مرجع بریده کتاب فارسی

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب / اشتفان تسوایگ – بریده ۲۹

من چون در این معنا نیک اندیشه می‌کنم که چه کسی کافر است، در می یابم که ما آنانی را کافر می‌شناسیم که با عقیده ی ما موافقت ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.