مرجع بریده کتاب فارسی

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب / اشتفان تسوایگ – بریده ۲۵

من نمی‌دانم آیا این همه خون که در دوران ما بر زمین ریخته شد، هرگز زمانی جایی ریخته خواهد شد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.