مرجع بریده کتاب فارسی

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب / اشتفان تسوایگ – بریده ۲۳

سباستین کاستلیو : جستار حقیقت و گفتار آن، بدان سان که آدمی آن را می‌اندیشد، هرگز جزم آمیز نیست. هیچ‌کس را نمی‌توان به زور، به پذیرفتن باوری واداشت. باور آدمی آزاد است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.