مرجع بریده کتاب فارسی

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب / اشتفان تسوایگ – بریده ۲۰

از نظر زمانی، سود خودکامگان و ماندگانی فرمانروایی‌شان در این نهفته است که مدت‌ها پس از آن که به شمار، در اقلیت قرار می‌گیرند، هنوز با اراده ای نظامی وار و یکپارچه، پا به میدان می نهند؛ در حالی که اراده های مخالف، ناهماهنگ و پراکنده اند و انگیزه‌هایشان گوناگون است و هیچ‌گاه و یا بسا دیرهنگام نیروی خود را کارسازانه به هم می پیوندانند. از این رو میانه ی نخستین لرزیدن ها تا فروپاشیدن پایگاه قدرتمداری خودکامگان راهی است دشوار و بس دراز.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *