مرجع بریده کتاب فارسی

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب / اشتفان تسوایگ – بریده ۱۱

مهاجرت، زندان، تبعید، انقلاب‌های جهان را هرگز زیان نمی‌رساند. بلکه همواره به کار ایشان سود می‌رساند و بر مردم‌پسندی‌شان می افزاید. شهید می باید بوَد تا توده کسی را چون بت بپرستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.