مرجع بریده کتاب فارسی

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب / اشتفان تسوایگ – بریده ۴

عدالت در حوصله ی تاریخ نمی‌گنجد. تاریخ، گاه شمار خونسرد پیروزی هاست و بیگانه با‌ ارزش گذاری های اخلاقی. او تنها به ظفرمندان می نگرد و به شکست‌دیدگان عنایتی ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.