مرجع بریده کتاب فارسی

Day: 11 فروردین 1399

تاریخ فلسفه یونان ؛ فیثاغورس و فیثاغوریان – دبلیو کی سی گاتری

محتمل است که شوکِ مرگ سقراط ، و تأمل بیشتر درباره ی روش وی ، افلاطون را به این دیدگاه کشانده باشد که اخلاق ساده ی استادش نمیتواند پابرجا باشد مگر این که به کمک روانشناسی و مابعدالطبیعه ای که

ادامه نوشته

تاریخ فلسفه یونان ؛ فیثاغورس و فیثاغوریان – دبلیو کی سی گاتری

آلکمایون می‌گوید که آنچه حافظ سلامتی است عبارت است از تعادل نیروها -تر ، خشک ، سرد ، گرم ، شیرین ، و مانند آن – در صورتی که حاکمیت عنان گسیخته ی هر یک از آن‌ها موجب بیماری می‌شود.

ادامه نوشته

تاریخ فلسفه یونان ؛ فیثاغورس و فیثاغوریان – دبلیو کی سی گاتری

از نظرگاه فیثاغوریان همه چیز تجسم عدد بود . و این آنچه را ما انتزاعیات می‌نامیم ، نیز شامل میشد مانند عدالت و آمیزش و فرصت ، و این امر به همه ی انواع مشکلاتی منجر شد که هیچکدام از

ادامه نوشته

تاریخ فلسفه یونان ؛ فیثاغورس و فیثاغوریان – دبلیو کی سی گاتری

مهمترین ویژگی جهان‌شناسی فیثاغوریان که ارسطو ضبط کرده است این است که آن‌ها زمین را از مرکز عالم برداشتند و سیاره ی گردانی ساختند که مانند سیاره های دیگر گرد مرکز می‌گردد . این ایده در اندیشه ی ماقبل افلاطونی

ادامه نوشته

تاریخ فلسفه یونان ؛ فیثاغورس و فیثاغوریان – دبلیو کی سی گاتری

ارسطو : «از آنجا که به نظر می‌رسد ماهیت هر چیزی به اعداد شبیه است ، و اعداد در سراسر جهان طبیعت سریان دارند ، فیثاغوریان پنداشتند که عناصر اعداد همان عناصر همه ی موجودات است ، و کل جهان

ادامه نوشته

تاریخ فلسفه یونان ؛ فیثاغورس و فیثاغوریان – دبلیو کی سی گاتری

ارسطو : «فیثاغوریان ، از آنجا که دیدند بسیاری از اوصاف اعداد با اشیاء محسوس متعلق است ، پنداشتند که اشیاءِ موجود اعدادند ، نه اعدادی که وجود مجزا دارند ، بلکه اشیاء واقعا از اعداد به وجود آمده‌اند .

ادامه نوشته

تاریخ فلسفه یونان ؛ فیثاغورس و فیثاغوریان – دبلیو کی سی گاتری

آنچه فیثاغوریان درصدد یافتنش بودند نه ماده ی اولیه ی جهان بود و نه تغییرات فیزیکیِ به حاصل آورنده ی جهان ، بلکه آنها قبل از هر چیز به دنبال تبیین نظم بودند ، که بر چشم و بر ذهن

ادامه نوشته

تاریخ فلسفه یونان ؛ فیثاغورس و فیثاغوریان – دبلیو کی سی گاتری

آریستوکسنوس درباره فیثاغورس و پیروانش می‌گوید : «آنها هر کاری را مطابق با اهداف الهی‌شان به انجام دادنی و انجام ندادنی تقسیم می‌کردند . این بود نقطه ی شروع آن‌ها ؛ کل زندگی آن‌ها بر اساس اطاعت از خدا تنظیم

ادامه نوشته

تاریخ فلسفه یونان ؛ فیثاغورس و فیثاغوریان – دبلیو کی سی گاتری

نبوغ فیثاغورس باید کیفیت دینی و عقلانی را که به ندرت در شخص واحدی جمع می‌آید ، با هم داشته باشد . شگفت‌آور نیست که او و مکتبش دو گونه ی متفاوت را به خود جذب کردند ؟ از سویی

ادامه نوشته

تاریخ فلسفه یونان ؛ فیثاغورس و فیثاغوریان – دبلیو کی سی گاتری

یامبلیخوس ، زندگینامه فیثاغورس : فیثاغورس بین شاگردانش مطابق با استعدادهای طبیعی‌شان درجات مختلفی قایل شد ، به نحوی که سرّی‌ترین حکمت خویش در اختیار کسانی می گذاشت که قابلیت داشتند آن را تحویل گیرند . حتی نحوه ی زیستن

ادامه نوشته