مرجع بریده کتاب فارسی

اسطوره و معنا / لوی استروس – بریده ۴

آنچه هم‌اکنون ما را تهدید می‌کند احتمالاً پدیده‌ای است که می‌توانیم آن را «ارتباط زیاد از حد» بنامیم ؛ یعنی تمایل به آنکه در هر نقطه ی جهان از آنچه در سراسر عالم می‌گذرد باخبر باشیم . برای اینکه یک فرهنگ اصالت خود را حفظ کند و در عین حال مولّد نیز باشد ، می باید که هم خود فرهنگ و هم اعضای آن به اصالت خود (و حتی تا حدودی ، برتری خود بر دیگران) معتقد باشند . فقط در شرایط «ارتباط کمتر از حد» است که فرهنگ قادر به تولید هر چیزی می‌شود . این خطر وجود دارد که در آینده به مصرف کنندگان صرف تبدیل شویم ؛ بتوانیم هر چیز را از هر نقطه دنیا و از هر فرهنگ مصرف کنیم اما اصالت خود را از دست بدهیم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.