مرجع بریده کتاب فارسی

هنر عشق ورزیدن / اریک فروم – بریده ۶

همان طور که پرهیز از گفتگوهای بیهوده ضروری است، پرهیز از مصاحب فرومایه نیز مهم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.