مرجع بریده کتاب فارسی

جستارهایی در باب عشق / آلن دوباتن – بریده ۲۰

بی حاصلی کاری دلیل کافی برای دست برداشتن از اقدام به آن کار نیست. برخی چیزها گفته می شوند، نه برای آن که به گوش کسی برسند، بلکه برای آن که مهم است که گفته شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.