مرجع بریده کتاب فارسی

سال بلوا – عباس معروفی

پدر میگفت که هر جنگی به خاطر صلح در می‌گیرد ، و هر صلحی مقدمه ای است برای جنگ . چه کسی جلوی جنگ‌ها را میگیرد ؟ چه کسی مانع از آدم کشی می شود ؟ چه کسی صلح می آورد ؟ آن آدمی که از هیچ چیز نمیترسد و شمشیر ها را کج میکند و تفنگ‌ها را از کار می‌اندازد کیست ؟ مادر می‌گفت : «امام زمان ، اما اگر بیاید.»


این بریده کتاب از رمان «سال بلوا» اثر عباس معروفی گلچین شده است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.