مرجع بریده کتاب فارسی

هنر عشق ورزیدن / اریک فروم – بریده ۱

شخص مازوخیست، برای فرار از احساس تحمل‌ناپذیر دوری و تنهایی، خود را جزئی از وجود شخص دیگر می کند، شخصی که او را راهنمایی می کند و محفوظ می‌دارد، شخصی که برای او در حکم زندگی و ماده حیات است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.