مرجع بریده کتاب فارسی

جستارهایی در باب عشق / آلن دوباتن – بریده ۱۵

این تصور که، کسی که امروز حاضری جانت را برایش بدهی، چند ماه بعد برای ندیدنش راهت را در خیابان کج می کنی، انزجار برانگیز است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.