مرجع بریده کتاب فارسی

جستارهایی در باب عشق / آلن دوباتن – بریده ۱۴

 استاندال: انسان می تواند در تنهایی همه چیز به دست آورد، الا شخصیت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.