مرجع بریده کتاب فارسی

جستارهایی در باب عشق / آلن دوباتن – بریده ۱۳

عشق دوجانبه هرچقدر هم که لذتبخش باشد ، باز هیچ چیز جای نفرت مشترک را پر نمیکند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.