مرجع بریده کتاب فارسی

در تبعیدگاه – کافکا

میزی که در حقیقت سنگ قبر زیر آن قرار داشت را کنار کشیدند . سنگ قبری ساده و کوچک بود . روی سنگ قبر نوشته را با خط بسیار ریز حک کرده بودند . جهانگرد خم شد تا بتواند به راحتی نوشته را بخواند : «اینجا فرمانده قدیمی در دل خاک آرمیده است . طرفداران او که اکنون گمنام هستند ، او را اینجا دفن کردند و این سنگ قبر را برای او گذاشتند . طبق پیشگویی ها ، فرمانده چند سال بعد بار دیگر زنده می‌شود و سر از قبر بیرون می آورد و بار دیگر طرفدارانش را به انجام کارهای قبلی در این تبعیدگاه وا می‌دارد . این پیشگویی را باور کنید و منتظر آن روز بمانید !»


(این بریده کتاب توسط کرم کتاب از داستان کوتاه «در تبعیدگاه» اثر کافکا گلچین شده است)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.