مرجع بریده کتاب فارسی

Day: 25 مرداد 1397

چه زود مهمانی تمام شد – رسول یونان

 هرگز آن پاییز زیبا را فراموش نمی‌کنم یعنی خودم را ذخیره ای که از آفتاب تابستان داشتم هیچ‌کس نداشت تو از باغ خرمالوهای کال آمدی و در من رسیدی هرگز آن پاییز زیبا را فراموش نمی‌کنم یعنی تو را این

ادامه نوشته

کافکا در کرانه – هاروکی موراکامی

هیچ‌کس نمی‌تواند پیشگویی کند که استعداد کجا می‌رود . گاهی وقت‌ها خیلی ساده ناپدید می‌شود . بعضی وقت‌ها هم به زمین فرو می‌رود و مثل جویباری زیرزمینی جریان می‌یابد و خدا می‌داند کجا می‌رود ! این بریده کتاب از رمان

ادامه نوشته

در تبعیدگاه – کافکا

ناگهان صدای فریاد خشم آلود افسر رشته افکار جهانگرد را از هم گسیخت . به محض فرو کردن توپ نمدی در داخل دهان محکوم ، چشمهایش را بست و استفراغ کرد . افسر می خواست سر او را به طرف

ادامه نوشته