مرجع بریده کتاب فارسی

بیشعوری / خاویر کرمنت – بریده ۱۲

بیشعورها می‌توانند از دیگران سوء استفاده کنند اما کسی نمی تواند از آنها سوء استفاده کند مگر یک بیشعور بزرگتر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.