مرجع بریده کتاب فارسی

Day: 19 مرداد 1397

چه زود مهمانی تمام شد – رسول یونان

وقتی شعبده باز از کلاه خرگوش در می‌آورد یعنی خرگوش در می‌آورد به شعبده بازی نه به خرگوش نگاه کن! وقتی زنی گریه می‌کند یعنی گریه می‌کند به نقشه هایش نه به اشک هایش فکر کن حتماً که نباید شعبده

ادامه نوشته

یک بعلاوه یک – جوجو مویز

غیبت اد برای جس مثل پتوی ضخیمی بود که نفس کشیدن را برایش سخت می‌کرد . دلش برای لبخندهایش تنگ شده بود . باورش نمیشد که دل آدم این‌طور برای کسی که مدت کمی از آشنایی شان می گذشت تنگ

ادامه نوشته