مرجع بریده کتاب فارسی

سووشون / سیمین دانشور – بریده ۳

اگر آدم گناه کرد و موفق شد، آن گناه به عقیده ی خودش و دیگران گناه نیست، ولی اگر موفق نشد آنوقت گناه گناه است و باید جبرانش کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.