مرجع بریده کتاب فارسی

بیشعوری / خاویر کرمنت – بریده ۷

دیگران اعتراض می‌کنند که کلمه بیشعور واژه عامیانه نسبتاً جدیدی است که فقط برای تحقیر و استهزا به کار می رود و به همین دلیل درست نیست که به عنوان اصطلاح پزشکی به کار رود ، چون ممکن است باعث جریحه دار شدن احساسات بیماران شود . روشن است که این جماعت چیز زیادی درباره بیشعوری نمی دانند و این واقعیت را که بیشعورها هیچگونه احساسات ندارند در نظر نمی‌گیرند . به عبارت دیگر احساسات یک آدم بیشعور تا زمانی که او در مسیر درمان و بهبودی قرار نگیرد اصولا غیرقابل جریحه دار شدن است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *