مرجع بریده کتاب فارسی

سووشون / سیمین دانشور – بریده ۲

من از آن آدم هایی نیستم که با تریاک رگ های خود را خواب می کنند. اگر نتوانم گناهانم را جبران کنم، حودم را سر به نیست می کنم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.