مرجع بریده کتاب فارسی

پیدایش فاشیسم

 فاشیسم را باید شبه انقلاب خواند که کوشید با ارائه منزلی انقلابی ، توده ها را به سوی خود بکشاند و در این راه موفقیت های قابل توجهی  هم کسب کرد. می بایست توده ها را متقاعد می کردند که این انقلاب از آن ایشان و به نفع ایشان و در جهت مصالح ایشان برپا گشته است. توان انقلابی را برای برپا کردن شبه انقلاب جایگزین انقلاب واقعی به کار گرفتند . برای تهییج احساسات توده‌ها شعارهای انقلابی سر می‌دادند ؛ که به تعبیر «سورل» این شعارها اسطوره‌هایی بیش نبودند ؛ نقش هایی که تصویر یک جامعه ایده‌آل را عرضه می کرد و احساسات عمومی را به سوی خود جلب می کرد. اگرچه به خصوص در آلمان ، این امید برانگیخته شد که قدرت مالکیت سرمایه داری در هم شکسته می‌شود و نیاز توده‌های محروم برآورده می شود، دیری نپایید که همه چیز نقش بر آب شد . بعد از آنکه نازی ها قدرت را قبضه کردند ، آنانی که در رویای «انقلاب دوم» بودند که در پی انقلاب اول برپا می‌شود ، در شب معروف به «شب چاقوهای دراز» در ژوئن ۱۹۳۴ قلع و قمع شدند و شعارهای به ظاهر انقلابی نیز خاموش شد.


(این سطور توسط کرم کتاب از کتاب «ریشه های تاریخی، اجتماعی و اقتصادی پیدایش فاشیسم با نگاهی به تاریخ آلمان» اثر ناصر پویا گلچین شده است)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.