مرجع بریده کتاب فارسی

بیشعوری / خاویر کرمنت – بریده ۶

 بیشعورها همیشه وجود داشتند و اکنون بیشتر از همیشه وجود دارند. تمام آنچه درباره تاریخ بیشعوری باید دانست همین است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.