مرجع بریده کتاب فارسی

بیشعوری / خاویر کرمنت – بریده ۳

هیچ وقت ازدواج نکردم اما هرگز بابت این موضوع پشیمان نیستم. هر وقت دلم بخواهد مدتی را با یکی میگذرانم. با این کار از هزینه های خانه و زن و بچه خلاصم و ضمنا اجازه نمی‌دهم که زنی زندگی را با من شریک شود و آنقدر به من نزدیک شود که بتواند در کارهایم نظر دهد یا برای کارهایش از نظرم استفاده کند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.