مرجع بریده کتاب فارسی

کیمیای سعادت

داوود طایی را گفتند که «چرا با خلق ننشینی و نیامیزی؟»
گفت : « چه کنم صحبت قومی که عیب من می بیند و از من پنهان دارند؟»

 

(این سطور از کتاب کیمیای سعادت اثر امام محمد غزالی گلچین شده است)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.