مرجع بریده کتاب فارسی

کیمیای سعادت

همه صفت ها چون مار و کژدم است و مثال ریا چون اژدهاست که همه را فروبَرَد .

 

(این سطور از کتاب کیمیای سعادت اثر امام محمد غزالی گلچین شده است)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.