مرجع بریده کتاب فارسی

کیمیای سعادت

بدان که هر که مال به تکلف (از روی بی میلی و اکراه) دهد ، او سخی (بخشنده) نبود ، بلکه سخی آن بود که دادن مال بر وی آسان بود و هر که مال به تکلف نگه دارد وی بخیل نبود ، بلکه بخیل آن بود که طبع وی نگاه داشتن بود .

 

(این سطور از کتاب کیمیای سعادت اثر امام محمد غزالی گلچین شده است)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.