مرجع بریده کتاب فارسی

قابوسنامه – باب هفدهم (در خفتن و آسودن)

سه خاصیت است جان را ؛ چون زندگانی و سبکی و حرکت و سه خاصیت است تن را ؛ مرگ و سکون و گرانی ، تا تن و جان به یک جای باشد ، جان به خاصیت خویش تن را نگاه دارد و گاه در کار آرد و گاه تن را به خاصیت خویش از کارها باز دارد و اندر غفلت کشد . هر گاه که تن خاصیت خویش پدید کند ، مرگ و گرانی و سکون فروخسپند و مثل فروخفتن خانه ای بود که بیفتد .

(این سطور از کتاب قابوسنامه اثر عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر گلچین شده است)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.