مرجع بریده کتاب فارسی

قابوسنامه – باب هفدهم (در خفتن و آسودن)

پگاه خاستن (سحرخیزی) عادت باید کرد ، چنان که پیش از آفتاب برآمدن (طلوع آفتاب) برخیزی تا وقت طلوع فریضه ی حق تعالی گذارده باشی . و هر که به وقت آفتاب برآمدن برخیزد ، تنگ روزی بود .

 

(این سطور از کتاب قابوسنامه اثر عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر گلچین شده است)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.