مرجع بریده کتاب فارسی

قابوسنامه – باب شانزدهم (در آیین گرمابه رفتن)

بدان ای پسر که اگر به گرمابه (حمام) روی ، بر سیری مرو که زیان دارد و در گرمابه به جماع کردن (هم بستری ، سکس) مشغول مباش ، خاصه (خصوصا) در گرمابه ی گرم ؛ محمد زکرای رازی گوید «عجب دارم از کسی که سیر خورده و در گرمابه جماع کند و به مفاجا (به ناگاه) نمیرد .

 

(این سطور از کتاب قابوسنامه اثر عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر گلچین شده است)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.