مرجع بریده کتاب فارسی

قابوسنامه – باب شانزدهم (در آیین گرمابه رفتن)

از خوردن آب و فقاع (آب جو) در گرمابه (حمام) بپرهیز که سخت (بسیار) زیان دارد و به استسقا (جمع شدن مایعات در حفره‌های بدن که از علائم بیماری قلبی یا کبدی است) ادا کند ، مگر سخت مخمور (خمار) باشی ، آنگاه روا باشد که اندکی بخوری تسکین خمار را ، تا زیان کمتر دارد .

 

(این سطور از کتاب قابوسنامه اثر عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر گلچین شده است)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.