مرجع بریده کتاب فارسی

قابوسنامه – باب شانزدهم (در آیین گرمابه رفتن)

موی سخت باید خشک کردن ،‌آنگاه بیرون رفتن که کار خردمندان است و از آن محتشمان و نیز از گرمابه بیرون آمده با موی تر ، پیش بزرگان نشاید رفتن که بی ادبی بود .

 

(این سطور از کتاب قابوسنامه اثر عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر گلچین شده است)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.