مرجع بریده کتاب فارسی

قابوسنامه – باب شانزدهم (در آیین گرمابه رفتن)

باید که در گرمابه (حمام) بسیار مقام نکنی و آب سخت (بسیار) گرم و سخت سرد بر خود نریزی ، اید که معتدل بود .

 

(این سطور از کتاب قابوسنامه اثر عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر گلچین شده است)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.