مرجع بریده کتاب فارسی

قابوسنامه – باب شانزدهم (در آیین گرمابه رفتن)

گرمابه سخت (بسیار) خوب چیزیست و تا حکیمان بناها نهاده اند ، از گرمابه (حمام) بهتر چیزی نساخته اند و لیکن با همه نیکی هر روز به گرمابه رفتن سود ندارد بلکه زیان دارد ، که اعصاب و مفاصل را نرم کند و سختی (استحکام) وی ببرد و طبیعت عادت کند هر روز به گرمابه شدن و چون یک روز نروی ، آن روز چون بیمار باشی و اندام های تو درست نشود ، پس چنان باید که هر دو روز یک بار شوی .

 

(این سطور از کتاب قابوسنامه اثر عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر گلچین شده است)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.