مرجع بریده کتاب فارسی

قابوسنامه – باب پانزدهم (در تمتع گرفتن)

بدان ای پسر که اگر کسی را دوست داری پیوسته در مستی و هوشیاری به مجامعت (هم بستر شدن ، سکس ) مشغول مباش ، که آن نطفه که از تو جدا گردد معلوم است که تخم جانی و شخصی بود ، پس اگر کنی در مستی مکن که به مستی زیانکار تر بود ، اما به وقت خمار صوابتر (سزاوارتر) و بهتر آید .

(این سطور از کتاب قابوسنامه اثر عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر گلچین شده است)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.