مرجع بریده کتاب فارسی

قابوسنامه – باب پانزدهم (در تمتع گرفتن)

و هر وقتی که یاد آید بدان ( همبستری و مجامعت) مشغول مباش که آن فعل بهایم (چهارپایان) بود که وقت هر شغل را نداند و هر وقت که می باید می کند ،‌اما باید که آدمی را وقت پیدا باشد تا فرق بود میان وی و بهایم .

 

(این سطور از کتاب قابوسنامه اثر عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر گلچین شده است)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.