مرجع بریده کتاب فارسی

قابوسنامه – باب چهاردهم (اندر عشق ورزیدن)

بدان ای پسر تا کسی لطیف طبع نبود عاشق نشود ، از آن که عشق از لطافت طبع خیزد و هر چه از لطافت طبع خیزد لطیف بود ، و او (عشق) چون لطیف است در طبع لطیف آویزد ، نه بینی (نبینی) که جوانان بیشتر عاشق شوند از پیران از آن که طبع جوانان لطیف تر باشد از طبع پیران . و نیز هیچ غلیظ طبع گران جان (سخت جان ، پست ) هرگز عاشق نشود که این علتی (علت = بیماری و ناخوشی) است که خفیف روحان را بیشتر افتد .

 

(این سطور از کتاب قابوسنامه اثر عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر گلچین شده است)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *