مرجع بریده کتاب فارسی

قابوسنامه – باب چهاردهم (اندر عشق ورزیدن)

اکنون ای پسر هر چند من این قصه بکردم (در باب عشق ورزیدن سخن گفتم) ، اگر تو را اتفاق افتد دانم که به قول من کار نکنی (نصیحت های من را انجام ندهی) ک من نیز از سر حسب حال می گویم :
هر آدمی که حی ناطق باشد
باید که چو عذرا و چو وامق باشد
هر کو نه چنین بود منافق باشد
آدم نبود هر که نه عاشق باشد
و هر چند که من چنین گفتم ، تو بدین دو بیتی من کار مکن و جهدکن تا عاشق نباشی .

 

(این سطور از کتاب قابوسنامه اثر عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر گلچین شده است)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.