مرجع بریده کتاب فارسی

قابوسنامه – باب چهاردهم (اندر عشق ورزیدن)

پس اگر کسی را دوست داری ، کسی را دوست دار که به دوستی بیرزد (ارزش دوستی داشته باشد) . و اگر چه معشوق همه بطلیموس و افلاطون نباشد ، ولیکن باید که با اندک مایه خرد باشد . و نیز دانم که یوسف بن یعقوب (یوسف پیامبر که به زیبایی شهره است) نباشد ،‌اما هم ملاحتی باید که در وی باشد (باید از زیبایی بهره ای داشته باشد) تا زبان بعضی مردمان بسته باشد و عذر تو مقبول دارند ، که خلقان (مردمان) از عیب کردن و عیب جستن مردمان فارغ نباشند .

 

(این سطور از کتاب قابوسنامه اثر عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر گلچین شده است)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.