مرجع بریده کتاب فارسی

از نوشتن / فرانتس کافکا – بریده ۳۸

(یادداشت – ۵ نوامبر ۱۹۱۱)

می خواهم بنویسم با لرزشی مداوم روی پیشانی . در اتاقم در کانونِ اصلیِ سر و صدای تمام آپارتمان نشسته ام . سر و صدای باز و بسته شدن تمام درها را می شنوم ، به خاطر سر و صدایشان فقط از صدای قدم هایی که در آپارتمان است در امانم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.