مرجع بریده کتاب فارسی

قابوسنامه – باب سیزدهم (اندر مزاح و نرد و شطرنج)

با هیچکس جنگ (جدال) مکن که جنگ نه کار محتشمان است ، بلکه کار زنان و کودکان خورد است . پس اگر اتفاق افتد که با کسی جنگ کنی ، هر چه بدانی و بتوانی گفت مگوی ، و جنگ چندان کن که آشتی را جای باشد و به یکبار بی آزرم (شرم و حیا) و لجوج نباش و از عادت های مردمان فرومایه لجوجی و بی آزرمی دان .

 

(این سطور از کتاب قابوسنامه اثر عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر گلچین شده است)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.