مرجع بریده کتاب فارسی

از نوشتن / فرانتس کافکا – بریده ۲۸

(یادداشت – ۱۵ اوت ۱۹۱۲ )

دفتر یادداشت های قدیمی را به جای آن که از خودم دور نگه دارم دوباره خوانده ام . تا آنجا که امکان دارد ، نامعقول زندگی می کنم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.