مرجع بریده کتاب فارسی

Day: 24 مرداد 1396

از نوشتن / فرانتس کافکا – بریده ۳۶

(نامه به ماکس برود – اواخر مارس ۱۹۱۸) از موقعی که تصمیم گرفتم کتاب [پزشک دهکده] را به پدرم تقدیم کنم ، انتشارِ سریع کتاب اهمیت زیادی برایم پیدا کرده است . نه این که انگار بتوانم از این طریق

ادامه نوشته

از نوشتن / فرانتس کافکا – بریده ۳۵

(گفتگو با گوستاو یانوش – ۱۹۲۰) ماکس برود ، فلیکس ولچ و همه ی دوست های من همیشه یکی از چیزهایی را که نوشته ام در اختیار می گیرند و بعد با یک قرارداد چاپ حاضر و آماده غافلگیرم می

ادامه نوشته

از نوشتن / فرانتس کافکا – بریده ۳۴

(نامه به ماکس برود – اواسط نوامبر ۱۹۱۷) چاره ی بعدی که خود را شاید از سال های کودکی عرضه می داشت ، نه خودکشی بلکه اندیشه ی به آن بود . در مورد من این ترس نبود که باید

ادامه نوشته

از نوشتن / فرانتس کافکا – بریده ۳۳

(یادداشت – ۳۰ نوامبر ۱۹۱۴) دیگر نمی توانم به نوشتن ادامه دهم . به آن مرز نهایی رسیده ام که شاید باز باید سال ها پشتش بنشینم ، تا بار دیگر شاید داستانی تازه و باز هم نیمه کاره مانده

ادامه نوشته

از نوشتن / فرانتس کافکا – بریده ۳۲

(یادداشت – ۱ سپتامبر ۱۹۱۴) در درماندگی مطلق دو صفحه هم ننوشته ام . امروز سخت گوشه گیرم ، اگرچه خوب خوابیده بودم . اما می دانم ، اگر بخواهم از طریقِ عمیق ترین رنج های نوشتن ، که به

ادامه نوشته

از نوشتن / فرانتس کافکا – بریده ۳۱

(یادداشت – ۱۵ آگوست ۱۹۱۴) چند روزی است که می نویسم ، کاش دوام پیدا کند . آنگونه که دو سال پیش کاملا مصون و خزیده در کار بودم ، امروز دیگر نیستم . با این وجود معنایی یافتم ،

ادامه نوشته