مرجع بریده کتاب فارسی

قابوسنامه – باب دوازدهم (در مهمانی کردن و مهمان شدن)

مست خراب مشو و چنان برخیز که در راه اثر مستی بر تو پیدا نشود و مستی نه چنان مستولی (غالب) که از چهره ی آدمیان بگردی (از چشم دیگران بیفتی) ، و تمامی مستی به خانه ی خود کن و اگر به مثل یک قدح نبیذ (شراب) خورده باشی و کهتران (کوچکتر و خردسال تر) تو صد گناه بکنند هیچکس را ادب مکن (مجازات مکن) اگرچه مستوجب ادب باشد ، که هیچکس آن را از روی ادب نشمارد و گویند عربده می کند . هر چه خواهی کردن ، نبیذ (شراب) ناخورده کن تا بدانند که این قصدی است نه عربده که در آن وقت (در وقت مستی) همه چیزها به عربده شمارند .

 

(این سطور از کتاب قابوسنامه اثر عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر گلچین شده است)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.