مرجع بریده کتاب فارسی

قابوسنامه – باب دوازدهم (در مهمانی کردن و مهمان شدن)

مهمان فضول مباش و به نان و کاسه ی مردم تقرب منمای (به جهت مال و منال مهمان کسی مشو) و چاکر خود را زله (اضافه ی غذا که به فرومایگان می دهند) مده .

 

(این سطور از کتاب قابوسنامه اثر عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر گلچین شده است)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.