مرجع بریده کتاب فارسی

قابوسنامه – باب دوازدهم (در مهمانی کردن و مهمان شدن)

چون در خانه ی میزبان روی ، جایی نشین که بنشانند و جای تو باشد ، و اگر چه خانه ی آشنای تو باشد و تو را کاری بود در آن خانه ، بر سر نان و نبیذ کارفرمایی مکن (فرمان مده) و با چاکران (خدمتکاران) میزبان مگوی : ای فلان! این طبق را فلان جای بنه و این کاسه را فلان جای بر .

 

(این سطور از کتاب قابوسنامه اثر عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر گلچین شده است)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.